МЕЂУНАРОДНА
НАУЧНО-СТРУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА
2017.

ТЕХНИЧКИ ОРГАНИЗАТОР
КОНФЕРЕНЦИЈЕ
УГОВОРНА ОКРУЖНА
ПРИВРЕДНА
КОМОРА
ПИРОТ
Николе Пашића б.б.
18300 Пирот
Србија
Основни циљ конференције је да промовише научне радове засноване на актуелном стању регионалног развоја у Србији са акцентом на прекограничну сарадњу са суседним државама као и промовисање и пружање подршке новој индустријализацији са посебним освртом на регион и Пиротски округ.
Језик конференције
Српски - Енглески


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

Ценећи Ваш научни допринос и имајући у виду поље Ваших научних интересовања,
позивамо Вас да припремите рад 
и учествујете  на
научно-стручној конференцији која ће бити одржана 02. децембра 2017. године.
Молимо Вас да апстракте доставите до 17. новембра 2017. године.
РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА
СУОРГАНИЗАТОРИ

Град
ПиротФакултет за менаџмент ЗајечарУниверзитет
МЕТРОПОЛИТАНУОПК
Пирот


ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Александар Симоновић
Привредна комора Пирот,  председник
организационог одбора
Проф. др Бојан Ђорђевић
Факултет за менаџмент Зајечар
Мр Горан Стаменовић
Универзитет
Метрополитан
Бојан Ранђеловић
Помоћник градоначелника, Град Пирот
ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА


Друштвени и привредни развој
као
национални интерес
Концепти рационализације
и
децентрализације
Нова
индустрилизације
локалних самоуправаЕкономски аспекти
регионалног
развоја
Приватно предузетништво
у
функцији друштвеног развоја
Значај
брендирања
регионалних производаПроизводња
здраве
хране
Значај слободних зона
случај
Слободне зоне Пирот
Успешни пројекти
прекограничне
сарадњеПројекти развоја
локалних
заједница
Могућност
туристичко-привредног
развоја региона
Коришћење
приступних фондова
(IPA II, IPAD II 2014-2020)Повећање
упослености
становништва
Образовање
у функцији
друштвеног развоја
ИТ у области нове индустрилизације и регионалног развојаЕколошки аспекти индустријализације и регионалног развоја
Трговина
у функцији
привредног развоја
Логистика и транспорт
у функцији
нове индустрјализације

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА

1.

Рад у тематском зборнику може имати највише два аутора. Рад мора имати најмање 6, а највише 10 страница

2.
Техничка припрема и форма рада: Детаљно упутство за форматирање рада дато је као посебан документ. Сваки рад мора имати: наслов рада на српском; научно звање, име и презиме аутора; у фусноти након имена убацити институцију запослења аутора и адресу електронске поште; резиме и кључне речи на српском; увод, разрада и закључак рада; списак коришћене литературе; наслов рада, абстракт и кључне речи на енглеском.


3.
У тематском зборнику радова биће објављени само рецензирани научни радови.


ДАТУМ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА
02. март 2018.  године

0

ДАНА

0

САТА

0

МИНУТА

0

СЕКУНДЕ
ПРОГРАМСКИ ОДБОР
Академик
Проф.
Др Нинослав Стојадиновић
Oгранак САНУ у Нишу
предник програмског одбора
Проф.
Др  Данило Ж. Марковић
Универзитет у Београду
Проф.
Др Јадранка Ђуровић Тодоровић
Економски факултет Ниш Универзитета у Нишу
Проф.
Др Миле Илић
Универзитет у Нишу
Академик
Проф.
Др Нинослав Стојадиновић
огранак САНУ у Нишу
предник програмског одбора
Проф.
Др Данило Ж. Марковић
Универзитет у Београду
Проф.
Др Јадранка Ђуровић Тодоровић
Економски факултет Ниш 
Проф.
Др Миле Илић
Универзитет у Нишу
Проф. 
Др Петар Анђелковић
Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица
Проф.
Др Аристотелис Наниопоуло
Универзитет Аристотел у Солуну 
Проф.
Др Милован Илић
Универзитет Метрополитан Београд
Проф.
Др Зоран Матевски
Филозофски факултет
Скопље
Доцент 
Др Александар Ђорђевић
Правни факултет Универзитета у Нишу 
Проф.
Др Силвана Илић
Факултет за менаџмент Зајечар
Доцент 
Др Далибор Милетић
Факултет за менаџмент Зајечар
Доцент 
Др Драган Костић
Факултет за менаџмент Зајечар
Мр Горан Стаменовић
Универзитет Метрополитан
РЕЗЕРВИШИТЕ СМЕШТАЈ
ПРЕПОРУЧЕНИ СМЕШТАЈНИ ОБЈЕКТИ

Хотел
"Синком"

Николе Пашића б.б
тел. +381 (0) 10 322505

Хотел
"Алма"

Николе Пашића 201
тел. +381 (0) 10 319 313

Етно комплекс "Нишавска долина"

Српских владара
тел. +381 (0) 10 215 0 215

Хотел
"СтарА"

Басарски камен
тел. +381 (0) 10 311 212

KONTAKT
ЗБОРНИК РАДОВА
ФОТО ГАЛЕРИЈА 1
ФОТО ГАЛЕРИЈА 2

ZBORNIK RADOVA / BOOK OF PROCEEDINGS

Dragan Z. Djurdjevic, PhD, Miroslav D. Stevanovic, PhD

Dejan Riznic, Full Proffesor, Danijela Durkalic, Teaching Assistant, Tijana Riznic, MSc student

Dr Ljubinka Radosavljevic, dipl. mas.ing, Tomislav Grdovic, dipl. mas.ing


Silvana Ilic, vanredni profesor, Milica Paunovic, docent

Prof. dr Miroslav Milutinovic, Prof. Andon KostadinovicAndon KostadinovicMladjan Maksimovic, PhD, Assistant Professor, Cipriana Sava, PhD, Associate Professor, Darjan Karabasevic, PhD, Assistant Professor

Dr Sanela Arsic, docent , Ivan Svrkota, stodent doktorskih studija

Dejan Riznic, Full Profesor, Ana Dukic, Profesor

Katarina Zakic, vanredni profesor, Meixing Sun, Master


Doktorant Namanja Andelkovic, Doktorant Marko Stanojevic


Prof. dr Igor Mladenovic, Teodora Simonovic, student osnovnih akademskih studija

Dejan Bogdanovic PhD, Full Professor, Sanela Arsic PhD, Assistant Professor

Dr Sanela Arsic, Andelka Stojanovic, student osnovnih studija


Pro. Dr Dalibor Miletic, vanredni profesor, Prof. Dr Krunislav Sovtic vanredni profesor

Dr Dusan Cvetanovic, Dr. Slobodan Cvetanovic, Drazen Bogic


Prof. Dr emeritus Andon Kostadinovic

Doc. Dr Aleksandar Dordevic, Natalija Bogdanovic

Dobrila Sudimac Mratinkovic, Master, Biljana Stankovic, Master

Master Tatjana Panic-Zivkovic, Master Goran Milenkovic

Carmen Adina Pastiu, Associate Professor, Ranka Mitrovic, Assistant Professor

Redovni profesor, dr Ljubica Nikolic, Vanredni profesor, dr Aleksandar Mojasevic

Assoc. prof. Georgi Biserov Nikolov, Assoc. prof. Nikolay Ivanov Tsonkov

Sara Mitic, demonstrator na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nisu


Ranka Mitrovic, Assistant Professor, Jan Polcyn, Assistant Professor


Уговорна окружна привредна комора Пирот

основана је у складу са Законом о привредним коморама, као интересна, пословно-стручна и непрофитабилна организација привредних субјеката које повезује заједнички пословни интерес, у циљу усклађивања и заступања интереса чланова и подстицање привредних активности на територији округа Пирот.Kontakt
2017 © UGOVORNA OKRUZNA PRIVREDNA KOMORA PIROT    All rights reserved.


Dizajn Sektor marketinga Slobodne zone PIROT